Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptacje Regulaminu Sprzedaży wysyłkowej wydawnictw i pamiątek oraz Polityki Prywatności, obowiązujących w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów.

Podanie danych jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, jedynie w zakresie jaki jest wymagany do prawidłowego zrealizowania umowy. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów do tego upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia w dozwolonym przez przepisy zakresie. 

Regulamin sprzedaży wysyłkowej wydawnictw i pamiątek oraz e-booków w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Polityka Prywatności Muzeum Okręgowego w Rzeszowie